Declaraţia gestionarului la finalul inventarului

Varianta PDF

DECLARATIA GESTIONARULUI LA INVENTAR

(Consemnează pe ultima filă a listei de inventariere)

 

Subsemnatul (a) ……………………………, în calitate de gestionar răspunzator de gestiunea …….…………..…………………., declar pe propria răspundere următoarele:

 

  1. 1.Toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost / nu au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa mea,
  2. 2.Am / nu am obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii
  3. 3.Obiecţiile mele sunt _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 

                                                            Gestionar,

 Loc ..................                               Nume si prenume ..........................  

 Data .................                               Semnatura ..................................

 

alt