Model act adițional majorare salariu cu 01 februarie 2013

Puteți descărca de aici și varianta PDF

 

S.C. ____________________________________

Nr.ord.reg.com/an ________________________

C.I.F. __________________________________

 

Capital social ____________________________

Sediu __________________________________

Tel/Fax: ________________________________

Banca _________________________________

Contul _________________________________

  

DECIZIA NR. ……/………... 

În vederea conformării cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.23/23.01.2013 privind stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2013, respectiv 750 ron lunar pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună, reprezentând 4,44 lei/oră,

administratorul societăţii d-nul/a ____________________________

 

DECIDE                                                                                         

1.Întocmirea actului adițional colectiv de modificare a salariilor pentru conformarea cu prevederile HG nr.23/2013,

 ACT ADITIONAL COLECTIV

NR.____________/01.02.2013

 

Subsemnatul, __________________________________reprezentant legal al _________________________ și salariații:

1.Numele șiCNP______________________

2.Numele și prenumele __________________________________ CNP_______________________

3.Numele și prenumele___________________________________ CNP______________________

4.Numele și prenumele___________________________________ CNP______________________

5.Numele și prenumele___________________________________ CNP______________________

6.Numele și prenumele___________________________________ CNP_______________________

 

am convenit la modificarea următoarelor elemente ale contractului de munca, dupa cum urmează:

Începand cu data de 01.02.2013 salariul se va modifica astfel:

Nr..

Crt.

Nume și prenume salariat

Salariul anterior

Salariul începând cu 01.02.2013

Spor de vechime anterior

Spor de vechime începând cu 01.02.2013

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Modificarea salariului are la bază Hotărârea Guvernului nr. 23/2013.

Restul clauzelor contractului individual de muncă sunt conform prevederilor Legii nr.53/2003 și rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în ______ (_________) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractată, urmând să-și producă efectele începând cu data de 01.02.2013.

 

ANGAJATOR                                                                                     ANGAJAT 

_____________________                                                     ____________________________

Additional information