Cheltuielile de protocol în 2015

Sunt considerate cheltuieli de protocol: acordarea unor cadouri, trataţii şi mese partenerilor de afaceri, efectuate în scopul afacerii . De excemplu: bunurile acodate gratuit în cadrul acțiunilor de protocol în scopul stimulării activității societății, masa servită de salariați în delegații ale angajatorului, masa servită sau/și cheltuielile efectuate în favoarea unui participant la capitalul social (asociat, administrator). Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit.

Excepție:  mesele oferite partenerilor de afaceri sau alte operațiuni similare, oferite în scopul stimulării vânzărilor, în scopul realizării de venituri impozabile, sunt considerate prestări de servicii. Deci, nu reprezintă cadouri.

Dacă valoarea acestor cheltuieli este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei pe un beneficiar

Din punct de vedere al impozitului pe profit - Cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit. Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă diferenţa dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile, la care se efectuează ajustările fiscale. Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile.  

 

Dacă în cursul anului valoarea totală a cheltuielilor de protocol este inferioară plafonului de deductibilitate (se încadreaza în limita de 2%) atunci toată valoare se deduce.

Din punct de vedere al TVA – bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. Nu se colectează TVA (nu se plătește TVA la stat pentru cadoul acordat).

Atenție! Dacă acordați cadouri constând în țigări sau băuturi alcoolice trebuie să știți că nu este permisă deducerea TVA-ului, acest lucru este specificat în Codul Fiscal la art.145 alin.5 lit.b. Excepţia  referitoare la deducerea TVA se aplică cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii.

Dacă valoarea acestor cadouri depășesc individual plafonul de 100 lei pe un beneficiar

Din punct de vedere al impozitului pe profit

Cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit. Baza de calcul la care se aplică cota de 2% o reprezintă diferenţa dintre totalul veniturilor şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile, la care se efectuează ajustările fiscale. Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile.

Din punct de vedere al TVA

În situaţia în care persoana impozabilă a oferit şi cadouri care depăşesc individual plafonul de 100 lei, însumează valoarea depăşirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plată şi colectează taxa, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achiziţiei bunurilor respective. Se consideră că livrarea de bunuri are loc în ultima zi lucrătoare a perioadei fiscale în care au fost acordate bunurile gratuit şi a fost depăşit plafonul. Baza impozabilă, respectiv valoarea depăşirilor de plafon, şi taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura. Autofactura se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit plafonul. Autofactura va cuprinde atât la rubrica Cumpărător cât și la rubrica Furnizor: numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei impozabile; iar în cazul bunurilor acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol, sponsorizare, mecenat, în loc de denumirea şi descrierea bunurilor livrate se poate menţiona, după caz: depăşire plafon protocol.

Exemple:

 1. 1.Se achiziționează cadouri (agende+pixuri +calendare personalizate) în sumă de 496 ron (400 ron valoarea cadourilor + 96 ron TVA) care se oferă cliențiilor fideli ai societății în scopul popularizării firmei. Cadourile se oferă în sumă fixă câte 100 ron / client. În acest caz valoarea TVA aferentă achiziției (96 ron) este deductibilă. În acest caz nu se colectează TVA la oferirea cadourilor.
 2. 2.Se achiziționează cadouri în sumă de 868 ron (700 ron valoarea cadourilor + 168 ron TVA) se acordă cadouri în sumă de 175 ron/client celor 4 parteneri de afaceri ai firmei. În acest caz valoarea deductibiliă este:  100 ron x 4 clienti = 400 ron. Baza de calcul pentru TVA se prezintă astfel: ( 175-100)= 75 ron x 4 clienți =300 ron, sumă ce reprezintă o livrare de bunuri cu plată și la care se colectează TVA. Mai exact 300 ron + 24% cota de TVA= 372 ron. Pentru această sumă se emite autofactura la finele lunii sau trimestrului, în funcție de cum se depune decontul de TVA.
 3. 3.Se achiziționeaza produse de protocol: apa minerală, cafea, fructe, cereale, etc, cu factură, în sumă de 279 ron + 66,96 TVA = 345,96 ron. Produsele vor fi oferite în cadrul unor operațiuni de protocol, nefiind acordate unor beneficiari distincți (adică nu vor fi acordate în cadrul unor mese festive, pentru servirea unor invitați cu cafele, răcoritoare, fructe, etc). În acest caz se consideră servicii furnizate în favoarea unui participant la capitalul social (asociat, acționar, administrator, etc) dacă plata este făcută în interesul personal al acestuia. Pe lângă faptul că este considerat un venit din dividende și se impoziteaza corespunzător (16%) se mai adaugă și obligația de a face autofactura,  în cazul în care s-a dedus TVA la achiziție.

 

Firma PRO HEMES SRL și DAILYCONT 2007, ne-au pus la dispoziție un raport privind cheltuielile de protocol, acesta este necesar pentru încadrarea cheltuielilor de protocol începând cu data de 01 ianuarie 2013. Le mulțumim pe această cale și le urăm mult succes în continuare.

S.C. ________________S.R.L

CUI _________________

Adresa ______________

RAPORT PRIVIND CHELTUIELILE DE PROTOCOL

Cuprinse in Factura/bon fiscal nr: ____ din __/__/______

 I.Descriere cheltuiala protocol:

 1. 1.Cadouri pana la 100 RON pentru fiecare   
 2. 2.Cadouri peste 100 RON pentru fiecare     □
 3. 3.Masa    □

 II.BENEFICIARUL ACTIUNII DE PROTOCOL:

 1. 1.Partener de afaceri: __________________________________
 2. 2.Angajat:____________________________________________
 3. 3.Participant la capitalul social:__________________________

III.Scopul cheltuielii:

  1. 1.Masa servita de salariati in delegatii de catre              □
  2. 2.Cheltuieli efectuate in scopul stimularii activitatii societatii:

-          Petreceri cu clientii                                                     □

-          Masa de afaceri pentru care beneficiarul este un partener de afaceri          □

III. 3. Masa servita / cheltuiei efectuate in favoarea unui participant la capitalul social        □

 Aprobat,

_____________

Additional information