Care este salariul de bază minim brut pe țară în anul 2014?

Publicarea HG nr.871/2013, publicată în MO nr.703/15.11.2013, stabilește slariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În baza acestei hotărâri salariul v-a fi majorat în două etape și anume:

  • Începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.
  • Începând cu data de 1 iulie 2014,salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

 Atenție:  Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Nu uitați de obligația întocmirii deciziilor de modificare a salariilor și de depunerea Revisal.

Termenul de depunere pentru Revisal este: cel târziu în cea de a 20 zi lucrătoare, din momentul în care a avut loc modificarea.

Pentru modificarea salariului din ianuarie – termenul de depunere a registrului este până la data de 30 ianuarie 2014

Pentru modificarea salariului din iulie – termenul de depunere a registrului este până la data de 28 iulie 2014

Pentru a vă veni în ajutor, am pregătit modele de decizii de modificare a salariilor atât pentru modificare din ianuarie cât și pentru modificarea din iulie. Le puteți accesa de aici: 

Model decizie majorare salariu începând cu 01.01.2014

Model decizie majorare salariu începând cu 01.07.2014

Additional information